Danh mục tác nghiệp
Trang nhất » Lĩnh vực hành nghề » Lao động - bảo hiểm

Luật sư tư vấn xây dựng định mức lao động

Luật sư tư vấn xây dựng định mức lao động

Định mức lao động là điều kiện thúc đẩy năng suất lao động, cơ sở để lập kế hoạch lao động, kế hoạch sản xuất trong năm, đồng thời là căn cứ để trả công cho người lao động. Khi vấn đề quản lý lao động trong doanh nghiệp ngày càng được chú trọng với mục tiêu tạo lập những lợi ích bền vững,

Tư vấn soạn thảo Quy chế tuyển dụng

Tư vấn soạn thảo Quy chế tuyển dụng

Quy chế tuyển dụng có vai trò quan trọng trong hoạt động phát triển và quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Quy chế tuyển dụng được xây dựng nhằm đảm bảo những nguyên tắc trong tuyển dụng, quy trình tuyển dụng chặt chẽ, khoa học và hiệu quả trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
Tư vấn Soạn thảo Quy chế lương thưởng

Tư vấn Soạn thảo Quy chế lương thưởng

Quy chế lương thưởng là văn bản do doanh nghiệp soạn thảo, ban hành quy định về vấn đề tiền lương và các khoản phải trả khác cho người lao động. Quy chế lương thưởng cần được xây dựng trên cơ sở quy định pháp luật nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, hợp lý và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động. 

Dịch vụ soạn thảo Hợp đồng cho thuê lại lao động

Dịch vụ soạn thảo Hợp đồng cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động là việc doanh nghiệp đã tuyển dụng người lao động điều phối người lao động làm việc cho người sử dụng lao động khác, người lao động chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động. 

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng đào tạo nghề

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng đào tạo nghề

Đào tạo nghề là một trong những vấn đề cơ bản trong quan hệ lao động, là điều kiện để doanh nghiệp có thể sử dụng ổn định nguồn lao động chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu công việc. Pháp luật hiện hành bắt buộc việc đào tạo nghề phải được thể hiện thông qua Hợp đồng đào tạo nghề.
Luật sư đàm phán Thỏa ước lao động tập thể

Luật sư đàm phán Thỏa ước lao động tập thể

Trên cơ sở thỏa thuận thông qua thương lượng tập thể, Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) được xem là cơ chế cân bằng lợi ích; đảm bảo xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hạn chế mâu thuẫn, tránh xung đột giữa người lao động và người sử dụng lao động

Tư vấn về hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Tư vấn về hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần tạo điều kiện cho người lao động hưởng nhiều quyền lợi hơn so với trước đây. Người lao động được quyền yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Luật sư tư vấn pháp luật về công đoàn

Luật sư tư vấn pháp luật về công đoàn

Công đoàn thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thông qua việc tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý của doanh nghiệp; tham gia, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động; đối thoại, hợp tác với doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp. Với vai trò quan trọng đó, việc thành lập, hoạt động của công đoàn ngày càng được người lao động, doanh nghiệp quan tâm.

Luật sư tư vấn đình công cho người lao động

Luật sư tư vấn đình công cho người lao động

Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động. Đình công là quyền của người lao động theo quy định tại Điều 5 Bộ Luật lao động 2012. Tuy nhiên, quyền này được thực hiện trong khuôn khổ những điều kiện bắt buộc.

Dịch vụ tư vấn pháp luật bảo hiểm thất nghiệp

Dịch vụ tư vấn pháp luật bảo hiểm thất nghiệp

Kể từ ngày 01/01/2009, người lao động được và phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật. Trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp được đặt ra đối với cả người lao động và doanh nghiệp. Đối với những trường hợp không bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được hưởng quyền lợi bảo hiểm tương ứng thời gian trả lương.

Dịch vụ tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội

Dịch vụ tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội

Tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) là nghĩa vụ của doanh nghiệp và là phương thức bảo vệ quyền lợi cho người lao động nhưng có nhiều người lao động, thậm chí là doanh nghiệp chưa thực sự hiểu về pháp luật BHXH. Nhiều trường hợp người lao động không đượcdoanh nghiệp đóng BHXH  nhưng không biết nên khi chấm dứt HĐLĐ không được nhận lại sổ bảo hiểm, tiền bảo hiểm; doanh nghiệp giải thể, phá sản không thực hiện nghĩa vụ, nợ tiền bảo hiểm của người lao động khiến người lao động không được nộp bảo hiểm.

Tư vấn kỷ luật lao động

Tư vấn kỷ luật lao động

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong Nội quy lao động. Trong trường hợp người lao động vi phạm các quy định của doanh nghiệp, liệu có thể xử lý kỷ luật? Áp dụng hình thức kỷ luật nào? Trình tự, nguyên tắc kỷ luật người lao động theo pháp luật được quy định ra sao? Làm thế nào để đảm bảo được quyền lợi, cũng như nghĩa vụ của cả người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình xử lý kỷ luật lao động?

Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án lao động

Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án lao động

Khởi kiện vụ án lao động là phương thức giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án. Trong quá trình thực hiện quan hệ lao động, tranh chấp là điều không thể tránh khỏi. Có nhiều phương thức để giải quyết tranh chấp trên tinh thần thiện chí, hợp tác như đàm phán, thương lượng, hòa giải... 

Luật sư tư vấn chế độ thai sản

Luật sư tư vấn chế độ thai sản

Chế độ thai sản đối với lao động nữ là cơ chế được pháp luật lao động hiện hành ghi nhận. Xuất phát từ vai trò và sự cống hiến cho xã hội của đối tượng này, Bộ Luật lao động 2012 dành chương X để quy định cơ chế bảo vệ lao động nữ trong thời gian thai sản. Đồng thời, nhiều văn bản pháp luật khác liên quan cũng điều chỉnh về chế độ thai sản. Hiện nay, lao động nam cũng được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con.
Dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội qua tổng đài

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội qua tổng đài

Pháp luật về bảo hiểm xã hội không chỉ dừng lại là trách nhiệm đóng bảo hiểm, nhiều vấn đề liên quan được đặt ra như: ai có trách nhiệm, phạm vi trách nhiệm; quyền lợi được hưởng, điều kiện, thủ tục hưởng; thẩm quyền giải quyết chính sách bảo hiểm..

Giải quyết tranh chấp hợp đồng đào tạo

Giải quyết tranh chấp hợp đồng đào tạo

Trong quan hệ lao động, đào tạo người lao động có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công việc. Doanh nghiệp muốn có đội ngũ lao động lành nghề, chuyên nghiệp, phù hợp với nhu cầu của mình doanh nghiệp đã đầu tư cho người lao động học tập và mong muốn người lao động làm việc, cống hiến trong thời gian phù hợp. 
Tư vấn về sa thải người lao động

Tư vấn về sa thải người lao động

Sa thải là một trong các hình thức kỷ luật mà người sử dụng lao động có thể áp dụng để chấm dứt quan hệ lao động với người lao động có hành vi như: trộm cắp, tham ô, gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động… 
Luật sư tư vấn về tiền lương

Luật sư tư vấn về tiền lương

Bộ luật lao động năm 2012 đã dành hẳn một chương VI để điều chỉnh vấn đề về tiền lương. Bởi, đối với người lao động, tiền lương là mục đích của lao động, là nguồn sống và cơ sở để tái tạo sức lao động. Tiền lương là một phần chi phí của doanh nghiệp, cơ sở để thúc đẩy người lao động tăng năng suất và giữ được nhân tài.

Luật sư tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động

Luật sư tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động

Trong quan hệ lao động, chấm dứt Hợp đồng lao động là vấn đề được doanh nghiệp và người lao động rất quan tâm bởi tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bên. Bộ luật Lao động 2012 quy định nhiều trường hợp dẫn đến chấm dứt Hợp đồng lao động, trong đó phổ biến là việc chấm dứt Hợp đồng lao động xuất phát từ nhu cầu của một bên trong hợp đồng.
Tư vấn chính sách dành cho lao động nữ

Tư vấn chính sách dành cho lao động nữ

Lao động nữ chiếm tỉ lệ lớn trong nguồn lao động xã hội. Các yếu tố tự nhiên cũng như xã hội đã phần nào hạn chế quyền tự do lao động, cơ hội thăng tiến của lao động nữ. Khi tham gia quan hệ lao động, lao động nữ thường chịu thiệt thòi hơn lao động nam đồng thời còn phải chịu áp lực tâm lý từ nhiều phía, từ công việc ở công sở, doanh nghiệp đến công việc gia đình (nội trợ, chăm sóc con cái, phụng dưỡng bố mẹ…). 

Các tin khác

1, 2  Trang sau 
 Đặt một câu hỏi tại đây
 

chuyen nha tron goi-- chuyen van phong tron goi

van tai hang hoa-- chuyen nha tron goi tai ha noi

Địa chỉ liên hệ

VĂN PHÒNG TẠI  TP HỒ CHÍ MINH

A-10-11 Centana Thủ Thiêm, số 36 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028.38 991104 

Hotline: 0978845617- 0909160684
Email:  info@luatsuhcm.com

ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI

 Tầng 18, Tòa nhà N105, Ngõ 105 Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 Cell: 0967388898 LS Chính

 Email: lschinh@luatsuhcm.com

 

thủ tục làm sổ đỏ thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩmthủ tục công bố chất lượng sản phẩm thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại việt nam thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại việt nam

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 7

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 4


Hôm nayHôm nay : 4342

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 67305

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10736515