Danh mục tác nghiệp

Tra cứu dữ liệu doanh nghiệp
thủ tục làm sổ đỏ

Đối tác của TDHLAW

Trang nhất » Lĩnh vực hành nghề » Luật sư doanh nghiệp

Tư vấn pháp lý về định giá trong mua bán doanh nghiệp

Tư vấn pháp lý về định giá trong mua bán doanh nghiệp

Định giá doanh nghiệp là một hoạt động rất quan trọng trong quá trình mua bán doanh nghiệp. Bởi, tài sản doanh nghiệp có nhiều loại và giá trị doanh nghiệp thường lớn, chênh lệch giá trị trong định giá có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp mua hoặc doanh nghiệp bán và cũng thường là nguyên nhân dẫn đến giao dịch không thể thực hiện.

Thỏa thuận nguyên tắc trước giao kết hợp đồng mua bán sáp nhập

Thỏa thuận nguyên tắc trước giao kết hợp đồng mua bán sáp nhập

Thỏa thuận nguyên tắc, Biên bản ghi nhớ là văn bản được các bên sử dụng để thiết lập những thỏa thuận nền tảng ban đầu của giao dịch khi tiến hành mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. 

Soạn thảo Thỏa thuận bảo mật thông tin trước khi mua bán sáp nhập

Soạn thảo Thỏa thuận bảo mật thông tin trước khi mua bán sáp nhập

Thỏa thuận bảo mật thông tin trước khi mua bán sáp nhập có vai trò quan trọng trong thương vụ. Bởi, để quyết định giao dịch, doanh nghiệp cần có đánh giá tổng quan đối tác và cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng là yêu cầu bắt buộc.

Tư vấn thực hiện Hợp đồng mua bán, sáp nhập

Tư vấn thực hiện Hợp đồng mua bán, sáp nhập

            Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp được tiến hành ngày càng phổ biến trong nền kinh tế hiện nay. Thực hiện đúng thỏa thuận hợp đồng là điều các bên trong giao dịch hướng đến. Sau giao kết, có nhiều công việc cần thực hiện và để đảm bảo hiệu quả thì cần triển khai có kế hoạch, đúng quy trình, có phương án giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời.

Đại diện giải quyết tranh chấp về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Tòa án

Đại diện giải quyết tranh chấp về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Tòa án

Tranh chấp về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp phát sinh trong quá trình mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, bao gồm những vấn đề về: bảo mật thông tin, tài chính, lao động hay trách nhiệm bồi hoàn khi vi phạm hợp đồng, thỏa thuận… và một số vấn đề pháp lý khác.

Đại diện đàm phán hợp đồng li-xăng

Đại diện đàm phán hợp đồng li-xăng

Hợp đồng li-xăng (license) cho phép chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện cải tiến sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Để đạt mục tiêu đề ra, đàm phán hợp đồng li-xăng là giai đoạn quyết định những lợi ích mà doanh nghiệp đạt được,

Đại diện đàm phán hợp đồng nhượng quyền thương mại

Đại diện đàm phán hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại là văn bản quan trọng ghi nhận quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia nhượng quyền. Với tầm quan trọng đó, đàm phán hợp đồng nhượng quyền thương mại là việc cần được chú trọng để  đảm bảo thỏa thuận hợp đồng phù hợp quy định pháp luật;

Xin giấy phép mua, sử dụng công cụ hỗ trợ

Xin giấy phép mua, sử dụng công cụ hỗ trợ

Bảo vệ an ninh, trật tự tại trụ sở, văn phòng, nhà máy và tự bảo vệ là nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp. Chính vì vậy, pháp luật cho phép doanh nghiệp có nhu cầu được sử dụng các công cụ hỗ trợ như súng từ trường, các loại dùi cui... phục vụ mục đích nêu trên.

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại (franchise) là sự thỏa thuận giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất định.

Tư vấn tổ chức họp ĐHĐCĐ, HĐQT

Tư vấn tổ chức họp ĐHĐCĐ, HĐQT

Họp ĐHĐCĐ, HĐQT là hình thức hoạt động của chủ thể quản lý doanh nghiệp, quyết định những vấn đề quan trọng về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp. Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT được Luật doanh nghiệp quy định theo trình tự, nội dung chi tiết cần tuân thủ. 

Tư vấn đấu giá hàng hóa

Tư vấn đấu giá hàng hóa

Thông qua một quy trình nhất định, hoạt động đấu giá hàng hóa giúp thương nhân tìm được khách hàng mua hàng hóa với giá tốt nhất. Cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục đấu giá hàng hóa đã được Luật Thương mại quy định, yêu cầu các bên tham gia phải tuân thủ. Để hạn chế tối đa các rủi ro, đảm bảo giá trị phiên đấu giá và đạt được kết quả mong muốn, người kinh doanh cần tham vấn ý kiến chuyên gia pháp lý nhằm tìm được giải pháp tối ưu.

Soạn thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Soạn thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát giữ vai trò quan trọng trong hoạt động giám sát, quản lý doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu doanh nghiệp. Doanh nghiệp xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát chặt chẽ, chi tiết sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát, đảm bảo tính minh bạch trong quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng, thỏa thuận

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng, thỏa thuận

      Hợp đồng, thỏa thuận giữa các chủ thể hướng đến xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong những quan hệ xã hội cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực dân sự, thương mại và lao động.

Dịch vụ sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

Dịch vụ sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp phổ biến, được nhiều doanh nghiệp thực hiện khi muốn hợp tác mở rộng sản xuất, kinh doanh, tăng cường vị thế trên thị trường.

Dịch vụ chia, tách doanh nghiệp

Dịch vụ chia, tách doanh nghiệp

Chia, tách doanh nghiệp là phương thức được lựa chọn khi tổ chức lại doanh nghiệp trong điều kiện doanh nghiệp đang lớn mạnh và có nhu cầu mở rộng hoặc thay đổi định hướng kinh doanh. 

Đại diện đàm phán Hợp đồng, thỏa thuận

Đại diện đàm phán Hợp đồng, thỏa thuận

Đàm phán Hợp đồng, thỏa thuận là bước đầu tiên và quan trọng trong hoạt động cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa… Đây là tiền đề giúp các bên tham gia hiểu rõ nhu cầu của nhau,  củng cố mối quan hệ hợp tác kinh doanh và chốt các vấn đề cơ bản của giao dịch.

Soạn thảo hợp đồng thuê mặt bằng/trụ sở

Soạn thảo hợp đồng thuê mặt bằng/trụ sở

Thuê mặt bằng/trụ sở phục vụ hoạt động kinh doanh luôn là nhu cầu thiết yếu của mọi doanh nghiệp trong thực hiện kế hoạch kinh doanh và mở rộng quy mô doanh nghiệp. Kéo theo đó là sự phát triển của dịch vụ cho thuê mặt bằng/trụ sở của những nhà đầu tư bất động sản. 

Soạn thảo hợp đồng mua, bán tài sản doanh nghiệp

Soạn thảo hợp đồng mua, bán tài sản doanh nghiệp

Thực tiễn hoạt động kinh doanh cho thấy nhiều trường hợp doanh nghiệp mua tài sản của cá nhân, tổ chức khác hoặc bán tài sản của mình cho các đối tượng có nhu cầu.

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng cho thuê hàng hóa

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng cho thuê hàng hóa

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động thương mại, hợp đồng cho thuê hàng hóa cần phải thỏa mãn các điều kiện cụ thể về nội dung và hình thức để bảo đảm về trách nhiệm thương mại cũng như về pháp lý. 

Đại diện thông báo mẫu dấu doanh nghiệp

Đại diện thông báo mẫu dấu doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, con dấu doanh nghiệp được sử dụng thường xuyên trong việc quản lý điều hành, giao dịch và trong quan hệ với cơ quan nhà nước. Khi bắt đầu sử dụng con dấu hoặc có thay đổi về mẫu dấu, doanh nghiệp cần tiến hành thông báo mẫu dấu doanh nghiệp nhằm kịp thời công bố thông tin và đảm bảo thủ tục theo quy định


Các tin khác

1, 2, 3, 4, 5  Trang sau 
 Đặt một câu hỏi tại đây
 

chuyen nha tron goi-- chuyen van phong tron goi

van tai hang hoa-- chuyen nha tron goi tai ha noi

Địa chỉ liên hệ

 VĂN PHÒNG TẠI  TP HỒ CHÍ MINH
 Tầng lửng, Tòa nhà Kim Hoa Real, Số 441/15B Đường Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
 Tel/Fax: 028.
38 991104 - 35 126565

 Email:  info@luatsuhcm.com

 ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI

 Tầng 18, Tòa nhà N105, Ngõ 105 Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 Cell: 1900 6279

 Email: lschinh@luatsuhcm.com

 

thủ tục làm sổ đỏ thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩmthủ tục công bố chất lượng sản phẩm thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại việt nam thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại việt nam


Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 23


Hôm nayHôm nay : 2087

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 42842

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3765931