Tra cứu dữ liệu doanh nghiệp
thủ tục làm sổ đỏ

Đối tác của TDHLAW

Danh mục tác nghiệp

Trang nhất » Lĩnh vực hành nghề » Luật sư sở hữu trí tuệ

Dịch vụ tư vấn tra cứu thông tin về quyền sở hữu trí tuệ

Dịch vụ tư vấn tra cứu thông tin về quyền sở hữu trí tuệ

Thông tin về quyền sở hữu trí tuệ là các thông tin liên quan đến tài sản trí tuệ bao gồm tên/thông tin mô tả sản phẩm sở hữu trí tuệ, thời hạn bảo hộ, thông tin chủ sở hữu và các thông tin khác liên quan.

Sở hữu trí tuệ trong hoạt động quảng cáo

Sở hữu trí tuệ trong hoạt động quảng cáo

Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động quảng cáo không được đảm bảo dễ dẫn đến các tranh chấp, hoạt động quảng cáo bị gián đoạn, mục đích xúc tiến trong kinh doanh không đạt được. 

Dịch vụ tư vấn pháp luật giám định quyền sở hữu trí tuệ

Dịch vụ tư vấn pháp luật giám định quyền sở hữu trí tuệ

Giám định quyền sở hữu trí tuệ là yêu cầu cần thiết khi xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc  hiệu lực, phạm vi bảo hộ.. Pháp luật giám định quyền sở hữu trí tuệ điều chỉnh nhiều vấn đề khác nhau, trong đó, quyền yêu cầu giám định và tổ chức thực hiện giám định là các quy định trung tâm nhằm đảm bảo tính khách quan, chính xác của kết quả giám định. 

Luật sư đại diện khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ

Luật sư đại diện khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ

Để đảm bảo quyền lợi của các cá nhân, tổ chức đối với quyền sở hữu trí tuệ, các chủ thể này phải tiến hành đăng ký hoặc gia hạn văn bằng bảo hộ đối với tài sản trí tuệ của mình.

Luật sư tư vấn định giá tài sản sở hữu trí tuệ

Luật sư tư vấn định giá tài sản sở hữu trí tuệ

Việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ là một vấn đề thiết yếu, hỗ trợ rất lớn cho các chủ thể thực hiện hiệu quả quyền lợi đối với tài sản sở hữu trí tuệ trong bối cảnh các hoạt động chuyển nhượng, chuyển giao tài sản sở hữu trí tuệ ngày càng phổ biến. 

Tư vấn soạn thảo hợp đồng góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ

Tư vấn soạn thảo hợp đồng góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ

Góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ là việc các chủ thể quyền chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với tài sản trí tuệ của mình để góp vốn vào doanh nghiệp nhằm trở thành chủ sở hữu doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng đơn, văn bằng

Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng đơn, văn bằng

Chuyển nhượng đơn, văn bằng bảo hộ là việc chủ sở hữu quyền chuyển giao quyền sở hữu đơn, văn bằng về sở hữu trí tuệ của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Chuyển nhượng văn bằng bảo hộ bao gồm chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp. 

Tư vấn về bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ

Tư vấn về bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ

Khả năng bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ là vấn đề cần được doanh nghiệp, người có quyền sở hữu trí tuệ quan tâm trước khi quyết định đăng ký bảo hộ. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính để được bảo hộ khá dài vì phải xét hình thức đơn, nội dung đơn và thực hiện hồ sơ theo từng giai đoạn, thực tế có thể đến 02 năm. 

Dịch vụ soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Dịch vụ soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại được giao kết mang lại nhiều lợi ích cho các bên trong kinh doanh nhượng quyền. Nhượng quyền thương mại cho phép doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền.

Luật sư giải quyết tranh chấp nhãn hiệu

Luật sư giải quyết tranh chấp nhãn hiệu

Tranh chấp nhãn hiệu là những mâu thuẫn và xung đột về quyền và lợi ích giữa hai hay nhiều bên liên quan đến một hoặc nhiều nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ, mà trong đó các bên cho rằng nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của mình và việc sử dụng nhãn hiệu của bên kia đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Dịch vụ tư vấn khiếu nại quyết định về văn bằng bảo hộ

Dịch vụ tư vấn khiếu nại quyết định về văn bằng bảo hộ

Văn bằng bảo hộ là văn bản cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng. 

Luật sư đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ

Luật sư đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ là hoạt động kinh doanh phổ biến, thể hiện việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền sang bên nhận công nghệ.

Dịch vụ đăng ký cấp văn bằng bảo hộ

Dịch vụ đăng ký cấp văn bằng bảo hộ

Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng.
 

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng li xăng

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng li xăng

 Hợp đồng li-xăng (license) là loại hợp đồng cho phép các bên chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, giống cây trồng. Chuyển giao công nghệ thông qua hợp đồng li-xăng sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp cải tiến sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Giải quyết tranh chấp về quyền tác giả

Giải quyết tranh chấp về quyền tác giả

 Quyền tác giả là quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật bảo hộ theo cơ chế tự động mà không bắt buộc phải đăng ký. Tuy vậy, việc đăng ký được khuyến khích để thuận lợi trong quá trình giải quyết tranh chấp. Trong thực tế quyền tác giả rất dễ bị xâm phạm theo một trong các hình thức chủ yếu sau đây:

Luật sư tư vấn điều kiện bảo hộ sở hữu trí tuệ

Luật sư tư vấn điều kiện bảo hộ sở hữu trí tuệ

 Vấn đề sở hữu trí tuệ tại Việt Nam chưa phát triển như các quốc gia tiên tiến trên thế giới nhưng ngày càng phổ biến. Nhu cầu được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các cá nhân, tổ chức ngày càng gia tăng theo sự phát triển của kinh tế - xã hội và trình độ dân trí. 

Tư vấn bảo mật thông tin, bí mật kinh doanh

Tư vấn bảo mật thông tin, bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh. Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó.

Luật sư giải quyết tranh chấp quyến sở hữu trí tuệ

Luật sư giải quyết tranh chấp quyến sở hữu trí tuệ

Với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Chúng tôi tư vấn pháp luật và phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ và xử lý có hiệu quả các vi phạm quyền nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả, sáng chế hữu ích để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các khách hàng.

Tư vấn Luật sở hữu trí tuệ

Tư vấn Luật sở hữu trí tuệ

Hiện nay, quyền sở hữu trí tuệ không còn là một khái niệm mới ở Việt Nam. Tuy nhiên, lĩnh vực sở hữu trí tuệ tương đối rộng, các hoạt động thực tế diễn ra khá đa dạng, trong khi đó việc  vận dụng các quy định pháp luật về sở hữu còn nhiều bất cập.

 
 Đặt một câu hỏi tại đây
 

chuyen nha tron goi-- chuyen van phong tron goi

van tai hang hoa-- chuyen nha tron goi tai ha noi

Địa chỉ liên hệ

 VĂN PHÒNG TẠI  TP HỒ CHÍ MINH
 Tầng lửng, Tòa nhà Kim Hoa Real, Số 441/15B Đường Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
 Tel/Fax: 028.
38 991104 - 35 126565

 Email:  info@luatsuhcm.com

 ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI

 Tầng 18, Tòa nhà N105, Ngõ 105 Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 Cell: 1900 6279

 Email: lschinh@luatsuhcm.com

 

thủ tục làm sổ đỏ thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩmthủ tục công bố chất lượng sản phẩm thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại việt nam thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại việt nam

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 1873

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 59691

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3603072