Tư vấn khai nhận di sản cho người nước ngoài

Tư vấn khai nhận di sản cho người nước ngoài
Quý khách là người nước ngoài hoặc có người nhà đã nhập Quốc tịch nước ngoài và hiện nay đang có nhu cầu khai nhận – phân chia di sản thừa kế tại Việt Nam.  Văn phòng luật sư Tô Đình Huy với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm rất hân hạnh được tư vấn thủ tục và thực hiện dịch vụ khai nhận di sản thừa kế cho Quý khách.
Nội dung tư vấn của chúng tôi:                                                          
  • Tư vấn luật về quyền thừa kế không phụ thuộc di chúc, chia tài sản thừa kế không phụ thuộc di chúc;
  • Thủ tục kê khai di sản thừa kế (tài sản thừa kế) đối với tài sản là đồng sở hữu, tài sản chung vợ chồng;
  • Thủ tục kê khai di sản thừa kế (tài sản thừa kế) có người nước ngoài;
  • Thủ tục xác nhận có nguồn gốc là người Việt Nam;
  • Tư vấn thủ tục đứng tên trên tài sản thừa kế;
  • Tư vấn thủ tục ủy quyền người nước ngoài cho người Việt Nam đi khai nhận di sản thừa kế;
  • Tách thức chia thừa kế, hàng thừa kế, phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
  • Trình tự, thủ tục kê khai di sản thừa kế (tài sản thừa kế)  theo đúng quy định của pháp luật về thừa kế để có văn bản kê khai di sản thừa kế hợp pháp, đảm bảo tính hiệu lực của văn bản khai nhận di sản thừa kế (tài sản thừa kế) để đảm bảo thuận tiện cho bước xác lập quyền sở hữu đối với di san thừa kế về sau.