Tư vấn thừa kế tài sản có yếu tố nước ngoài

Tư vấn thừa kế tài sản có yếu tố nước ngoài
Văn phòng luật sư Tô Đình Huy là địa chỉ tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực thừa kế tài sản có yếu tố nước ngoài. Để tránh mẫu thuẫn do xung đột lợi ích của những người có quyền thừa kế, Văn phòng luật sư Tô Đình Huy cung cấp dịch vụ tư vấn khai nhận di sản thừa kế, tiến hành thủ tục công chứng tiện lợi và đảm bảo quyền lợi của quý khách hàng.
Các trường hợp thừa kế tài sản có yếu tố nước ngoài:
1./ Người để lại tài sản là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước.
2./ Người thừa kế tài sản là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước.
3./ Tài sản thừa kế ở nước ngoài.
Theo quy định tại Điều 767 Bộ luật Dân sự năm 2005 về Thừa kế theo pháp luật có yếu tố nước ngoài quy định như sau:
1. Thừa kế theo pháp luật phải tuân theo pháp luật của nước mà người để lại di sản thừa kế có quốc tịch trước khi chết.
2. Quyền thừa kế đối với bất động sản phải tuân theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó.
3. Di sản không có người thừa kế là bất động sản thuộc về Nhà nước nơi có bất động sản đó.
4. Di sản không có người thừa kế là động sản thuộc về Nhà nước mà người để lại di sản thừa kế có quốc tịch trước khi chết.
Văn phòng luật sư Tô Đình Huy tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng khi thừa kế tài sản có yếu tố nước ngoài.
Chúng tôi sẽ tư vấn pháp luật, soạn thảo Di chúc, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng chứng thực Di chúc, soạn thảo văn bản khai nhận di sản thừa kế, thực hiện các thủ tục khai nhận di sản thừa kế, đăng ký quyền sở hữu tài sản thừa kế cho khách hàng, đại diện theo ủy quyền, thay mặt khách hàng làm việc với Cơ quan hành chính, Tòa án (nếu có tranh chấp thừa kế tài sản có yếu tố nước ngoài trong suốt quá trình giải quyết vụ việc), cử chuyên viên pháp lý, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.
Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thừa kế tài sản đặc biệt đối với tài sản thừa kế là nhà đất, Văn phòng luật sư Tô Đình Huy sẽ giúp khách hàng hiểu rõ pháp luật, bảo vệ được quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài