Luật sư thi hành án

Luật sư thi hành án

Luật sư thi hành án

Thi hành án là hoạt động làm cho các bản án, quyết định đã có hiệu lực thi hành của Toà án được thực hiện. Nếu như kết quả hoạt động xét xử là đưa ra phán quyết (bản án, quyết định) trên cơ sở áp dụng các đièu luật cụ thể để xen xét các tình tiết xảy ra, thì kết quả của thi hành án làm cho các phán quyết đó được thực hiện trong thực tế.
Như vậy, thi hành án là hoạt động diễn ra sau khi Toà án đã có pháp quyết giải quyết các tranh chấp trong xã hội hoặc áp dụng các chế tài xử phạt các hành vi phạm tội. Văn phòng luật sư Tô Đình Huy với những luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp đã và đang thực hiện dịch vụ tư vấn về nguyên tắc, thủ tục thi thành án. Đến với chúng tôi, khách hàng sẽ đảm bảo được quyền lợi một cách đầy đủ, nhanh chóng nhất.