Đại diện đàm phán hợp đồng li-xăng

Đại diện đàm phán hợp đồng li-xăng
Hợp đồng li-xăng (license) cho phép chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện cải tiến sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Để đạt mục tiêu đề ra, đàm phán hợp đồng li-xăng là giai đoạn quyết định những lợi ích mà doanh nghiệp đạt được,
 cũng như đảm bảo an toàn pháp lý của hoạt động chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hoặc đối tượng hợp đồng phức tạp, sự hỗ trợ của chuyên gia đàm phán hợp đồng là lựa chọn đáng cân nhắc đối với doanh nghiệp.
Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy cung cấp dịch vụ Đại diện đàm phán hợp đồng li-xăng theo quy định hiện hành, bao gồm:
- Tiếp nhận yêu cầu khách hàng và các hồ sơ liên quan; thẩm định hồ sơ, yêu cầu để đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý đối với yêu cầu của khách hàng;
- Tư vấn cơ sở pháp lý, quyền và nghĩa vụ của các bên, giá và phương thức thanh toán, các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng đối với hợp đồng li-xăng;
- Tư vấn, soát xét các nội dung dự thảo hợp đồng, bổ sung các nội dung bảo vệ quyền lợi khách hàng theo quy định; hoàn thiện dự thảo;
- Đại diện, tham gia đàm phán hợp đồng li-xăng với các công việc:
+ Tiếp xúc, làm việc với đối tác chuyển giao/nhận chuyển giao; tìm hiểu, đánh giá các thông tin đối tác và quyền sở hữu trí tuệ;
+ Chuẩn bị phương án đàm phán;
+ Xác định thời gian, địa điểm đàm phán;
+ Trình bày nội dung thỏa thuận, cơ sở bảo vệ quyền lợi của khách hàng thông qua nội dung các điều khoản cụ thể;
+ Thống nhất từng nội dung đàm phán;
+ Ghi nhận biên bản làm việc.
- Kết thúc phiên đàm phán, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện các nội dung hợp đồng, chuẩn bị ký kết hợp đồng.
 Với đội ngũ Luật sư có chuyên môn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, thực hiện và tham gia nhiều vụ việc đàm phán ký kết hợp đồng, chúng tôi nắm bắt các rủi ro có thể phát sinh, luôn hướng đến quyền lợi tốt nhất của khách hàng.
Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website hoặc gọi tổng đài tư vấn 1900 6279 để được luật sư tư vấn trực tiếp, hoặc hẹn luật sư gọi 097 88 456 17.