Luật sư đàm phán bồi thường thu hồi đất

Luật sư đàm phán bồi thường thu hồi đất
Trong quan hệ thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư. Theo quy định của pháp luật một trong hai bên hoàn toàn có thế ủy quyền cho một bên khác đại diện đàm phán bồi thường khi thu hồi đất theo dự án.
Chúng tôi với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị dự án, đất đai, bất động sản.. là đơn vị hàng đầu trong việc đại diện đàm phán cho khách hàng yêu cầu bồi thường – giải phóng mặt bằng theo dự án đầu tư, bảo vệ quyền lợi của khách hàng luôn đạt mức tối ưu nhất.
 
Các công việc cụ thể mà chúng tôi tham gia trong quá trình đàm phán gồm:
 
- Thu thập tài liệu, văn bản liên quan đến dự án;
 
- Xác định khung giá bồi thường;
 
- Cung cấp văn bản cho khách hàng;
 
- Tư vấn về bồi thường đất cho khách hàng;
 
- Đại diện đàm phán thỏa thuận về mức bồi thường cho khách hàng;
 
- Các công việc liên quan theo yêu cầu của khách hàng.