Danh mục tác nghiệp

Tra cứu dữ liệu doanh nghiệp

Trang nhất » Nghiên cứu - Ấn phẩm » Bản tin pháp luật

Bản tin pháp luật tháng 10 năm 2018

Bản tin pháp luật tháng 10 năm 2018


Phần 1: Hệ quả pháp lý khi áp dụng quy định về hoàn cảnh thay đổi cơ bản
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng

1. Xử lý kỷ luật lao động sẽ tiến hành nhanh chóng hơn
2. Hướng dẫn về khoản chi mua quà cho người lao động không dùng quỹ phúc lợi
3. Doanh nghiệp phải tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động ít nhất 01 lần/năm
4. Nghỉ không lương trên 14 ngày/tháng vẫn được hưởng tiền ốm đau
5. Điều kiện hưởng BHXH 01 lần đối với người lao động nước ngoài
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng
Bản tin pháp luật tháng 9 năm 2018

Bản tin pháp luật tháng 9 năm 2018

Phần 1: Điều kiện áp dụng quy định về hoàn cảnh thay đổi cơ bản
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng

1. Những điểm mới cần lưu ý trong đăng ký doanh nghiệp
2. Trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ
3. Hướng dẫn chuyển nhượng vốn Nhà nước trong hợp đồng BCC
4. Điều kiện mới về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng
5. Điều kiện tham gia hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

Bản tin pháp luật tháng 8 năm 2018

Bản tin pháp luật tháng 8 năm 2018

Phần 1: Luật An ninh mạng – những lưu ý cho doanh nghiệp hoạt động quảng cáo trên không gian mạng
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1. Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
2. Cấm ngân hàng mua trái phiếu để cơ cấu nợ cho doanh nghiệp
3. Cá nhân, pháp nhân có quyền lựa chọn Trung tâm đăng kí giao dịch bảo đảm
4. Chế độ ưu tiên luồng xanh trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
5. Điều kiện với thương nhân kinh doanh mua bán khí
6. Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu từ ngày 01 tháng 7 năm 2018
 
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

Bản tin pháp luật tháng 7 năm 2018

Bản tin pháp luật tháng 7 năm 2018

NỘI DUNG
Phần 1:   Luật An ninh mạng – những lưu ý cho doanh nghiệp hoạt động quảng cáo trên không gian mạng
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1. Cho phép khuyến mại, giảm giá đến 100% theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP
2. 08 đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 88/2018/NĐ-CP
3. Bổ sung nhiều điểm mới trong danh mục công nghệ cấm chuyển giao theo Luật chuyển giao công nghệ 2017
4. Phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra theo Luật bồi thường nhà nước năm 2017
5. Doanh nghiệp được quyết định giá dịch vụ đường sắt do mình đầu tư theo Luật đường sắt 2017
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng
Bản tin pháp luật tháng 4 năm 2018

Bản tin pháp luật tháng 4 năm 2018

NỘI DUNG

 
Phần 1:  Điều chuyển lao động sang nước ngoài làm việc của doanh nghiệp trúng thầu

Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1.            Quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án của người khiếu nại 
2.            Hướng dẫn chi tiết chế độ nhuận bút, thù lao tác quyền
3.            Cách tính số tiền bảo hiểm cháy nổ tối thiểu
4.            Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho tổ chức tài chính vi mô
5.            Quy định mới về chi phí phát hành, mua lại trái phiếu Chính phủ

Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng
Bản tin pháp luật tháng 3 năm 2018

Bản tin pháp luật tháng 3 năm 2018

NỘI DUNG
Phần 1:  Chuyển nhượng nhà đất chưa xóa đăng ký thế chấp

Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng

1.      Hạn mức thẻ tín dụng quy định ở mức 1 tỷ đồng theo Thông tư 19/2016/TT-NHNN
2.      Áp dụng hạn mức khuyến mại 20% cho dịch vụ di động theo Thông tư 19/2016/TT-NHNN
3.      Hướng dẫn chi tiết giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán theo Thông tư số 134/2017/TT-BTC
4.      Chi tiết hóa về hoạt động cung cấp thông tin trong lĩnh vực đấu thầu Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT

Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng
Bản tin pháp luật tháng 2 năm 2018

Bản tin pháp luật tháng 2 năm 2018

Phần 1:  Hoàn thiện các thỏa thuận hợp đồng để hạn chế việc chậm thanh toán

Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng

1.      Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ logistic theo Nghị định số 163/2017/NĐ-CP
2.      Khoản chi đặc thù của doanh nghiệp kinh doanh xổ số theo Thông tư 138/2017/TT-BTC
3.      Thêm khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN theo  Nghị định 146/2017/NĐ-CP

Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

 
Bản tin pháp luật tháng 1 năm 2018

Bản tin pháp luật tháng 1 năm 2018

Phần 1: Phương thức để hạn chế tranh chấp khi chấm dứt hợp đồng lao động
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1.      Tăng lương tối thiểu vùng theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP 
2.      Mở rộng thêm 02 nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 
3.      Cấm hành nghề hướng dẫn viên du lịch không đủ điều kiện theo Luật Du lịch 2017 
4.      Lãi suất ngân hàng tính theo năm theo Thông tư 14/2017/TT-NHNN 
5.      Mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án hình sự theo Nghị định 115/2017/NĐ-CP 
6.      Doanh nghiệp không thực hiện đặt in hóa đơn
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

Bản tin pháp luật tháng 12 năm 2017

Bản tin pháp luật tháng 12 năm 2017

Phần 1: Xây dựng điều khoản chống hối lộ trong hợp đồng như thế nào?
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1.      Sửa đổi quy định về sử dụng đất trong dự án sản xuất, kinh doanh theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT
2.      Hướng dẫn thí điểm cho phép người Việt Nam chơi casino theo Thông tư 102/2017/TT-BTC
3.      Giảm mức phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo Thông tư 111/2017/TT-BTC 
4.      Nhà đầu tư chứng khoán có nghĩa vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan giám sát theo Thông tư 115/2017/TT-BTC
5.      Quy định chi tiết về điều kiện an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh theo Thông tư 42/2017/TT-BCA
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

Bản tin pháp luật tháng 11 năm 2017

Bản tin pháp luật tháng 11 năm 2017

Phần 1: Hoạt động kiểm soát hợp đồng tại doanh nghiệp – những vấn đề lưu ý
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1. Quy định mới về lệ phí đăng ký kinh doanh theo Thông tư 96/2017/TT-BTc
2. Bỏ hướng dẫn nộp mẫu 06/GTGT theo Thông tư 93/2017/TT-BTC
3. Mẫu Điều lệ mới dành cho Công ty đại chúng theo Nghị định 95/2017/NĐ-CP
4. Bán rượu cho người dưới 18 tuổi sẽ bị xử phạt theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP
5. Bãi bỏ một số điều kiện về kinh doanh thuốc lá theo Nghị định 106/2017/NĐ-CP
6. Phạt tới 8 triệu đồng khi đổ rác thải vào công trình thủy lợi theo Nghị định
104/2017/NĐ-CP
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

 

Các tin khác

1, 2, 3, 4  Trang sau 

Địa chỉ liên hệ

 VĂN PHÒNG TẠI  TP HỒ CHÍ MINH
 Tầng lửng, Tòa nhà Kim Hoa Real, Số 441/15B Đường Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
 Tel/Fax: 028.38 991104 

 HOTLINE: 1900 6279
 Email:  info@luatsuhcm.com

 ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI

 Tầng 18, Tòa nhà N105, Ngõ 105 Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 Cell: 1900 6279

 Email: lschinh@luatsuhcm.com

 

thủ tục làm sổ đỏ thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩmthủ tục công bố chất lượng sản phẩm thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại việt nam thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại việt nam

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 46

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 44


Hôm nayHôm nay : 827

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47424

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4789008