Dịch vụ làm sổ hồng chỉ có giấy tờ viết tay

Dịch vụ làm sổ hồng chỉ có giấy tờ viết tay
Nguồn gốc nhà đất của quý khách là đất tự phân lô bán, quý khách mua đất chỉ ký giấy tờ tay, nguồn gốc đất có sổ hồng chung gồm nhiều lô,… và Quý khách đang có nhu cầu xin cấp sổ hồng đối với những trường hợp nêu trên thì hãy liên hệ với chúng tôi. Văn phòng luật sư Tô Đình Huy xin cung cấp dịch vụ làm sổ hồng uy tín và chuyên nghiệp nhất.
Dịch vụ tư vấn và thực hiện làm sổ hồng chỉ có giấy tờ tay  chúng tôi gồm:

1. Tư vấn hành lang pháp lý liên quan:
- Điều kiện về nhà đất, giấy tờ cần thiết cho việc tiến hành làm sổ hồng;
- Hậu quả pháp lý mua bán giấy tờ tay;
- Xem xé, đánh giá tính pháp lý của hợp đồng mua bán giấy tay;
- Trình tự, thủ tục, tài liệu cần thiết thực hiện hợp thức hóa;
- Các vấn đề khác có liên quan đến hợp thức hóa nhà đất
2. Thẩm định điều kiện tiến hành hợp thức hóa nhà đất
- Nghiên cứu hồ sơ, giấy tờ tài liệu gốc liên quan đến nhà đất cần hợp thực hóa;
- Trả lời khách hàng về việc hợp thức hóa có khả năng thực hiện như thế nào trong thời hạn 01 ngày sau khi nhận hồ sơ
3. Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hợp thức hóa nhà đất
- Làm việc với cơ quan có thẩm quyền để lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất;
- Làm việc với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà dựa trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật thửa đất đã có
- Làm việc với cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc thành lập bản vẽ sơ đồ nhà đất;
- Nộp hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận tại cơ quan có thẩm quyền;
- Đại diện nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền