Danh mục tác nghiệp

Tra cứu dữ liệu doanh nghiệp

Trang nhất » Nghiên cứu - Ấn phẩm » Bản tin pháp luật

Bản tin pháp luật tháng 11 năm 2017

Bản tin pháp luật tháng 11 năm 2017

Phần 1: Hoạt động kiểm soát hợp đồng tại doanh nghiệp – những vấn đề lưu ý
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1. Quy định mới về lệ phí đăng ký kinh doanh theo Thông tư 96/2017/TT-BTc
2. Bỏ hướng dẫn nộp mẫu 06/GTGT theo Thông tư 93/2017/TT-BTC
3. Mẫu Điều lệ mới dành cho Công ty đại chúng theo Nghị định 95/2017/NĐ-CP
4. Bán rượu cho người dưới 18 tuổi sẽ bị xử phạt theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP
5. Bãi bỏ một số điều kiện về kinh doanh thuốc lá theo Nghị định 106/2017/NĐ-CP
6. Phạt tới 8 triệu đồng khi đổ rác thải vào công trình thủy lợi theo Nghị định
104/2017/NĐ-CP
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

 
Bản tin pháp luật tháng 10 năm 2017

Bản tin pháp luật tháng 10 năm 2017

Phần 1: Các lưu ý khi doanh nghiệp ký hợp đồng “nguyên tắc”
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1. Hướng dẫn mới về xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP
2. Đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định mới của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP
3. Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài qua
mạng điện tử theo Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTNXH
4. Quy định mới về việc không kiểm tra, miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
theo Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN
5. Nguyên tắc, biểu mẫu mới cho chế độ báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế
hoạch vốn đầu tư công theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

 
Bản tin pháp luật tháng 9 năm 2017

Bản tin pháp luật tháng 9 năm 2017

Phần 1: Hệ lụy về quản lý và sử dụng con dấu doanh nghiệp
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1. Hướng dẫn phân phối lợi nhuận đối với các tổ chức tín dụng theo Nghị định
93/2017/NĐ-CP
2. Chính phủ ban hành Nghị định 82/2017/NĐ-CP hướng dẫn tính tiền cấp quyền khai
thác tài nguyên nước
3. Điều kiện tại nơi làm việc của cơ quan hải quan, nơi kiểm tra hàng hóa và kho chứa
tang vật vi phạm theo Thông tư 84/2017/TT-BTC
4. Từ ngày 01-07-2017, tăng mức trợ cấp hàng tháng của cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ
việc theo Thông tư 04/2017/TT-BNV
5. Mở rộng các hình thức công khai thủ tục hành chính theo Nghị định 92/2017/NĐ-CP
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

 
Bản tin pháp luật tháng 8 năm 2017

Bản tin pháp luật tháng 8 năm 2017

Phần 1: Lưu ý về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực lao động
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1. Kiểm soát giao dịch với người có liên quan trong công ty đại chúng theo Nghị định
số 71/2017/NĐ-CP
2. Điều chỉnh quy định về mua, bán nợ xấu theo giá thị trường theo Thông tư
09/2017/TT-NHNN
3. Bổ sung nội dung về thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường theo Nghị định số
73/2017/NĐ-CP
4. Tiêu chuẩn về cân đo khối lượng trong thương mại bán lẻ theo Thông tư số
09/2017/TT-BKHCN
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

 
Bản tin pháp luật tháng 7 năm 2017

Bản tin pháp luật tháng 7 năm 2017

Phần 1: Giải pháp giảm chi phí nhân sự của doanh nghiệp nhìn từ góc độ pháp luật lao động
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1. Nhiều quy định mới trong lĩnh vực hàng hải theo Bộ luật Hàng hải 2015
2. Chuẩn hóa hoạt động đấu giá tài sản theo Luật Đấu giá tài sản 2016
3. Các quy định về khởi kiện được hướng dẫn chi tiết theo Nghị quyết số 04/2017/NQHĐTP
4. Tăng mức xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu theo Nghị định 67/2017/NĐ-
CP
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

 
Bản tin pháp luật tháng 6 năm 2017

Bản tin pháp luật tháng 6 năm 2017

Phần 1: Doanh nghiệp cần biết khi cơ quan thuế yêu cầu cung cấp hồ sơ, thông tin
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1. Đưa thông tin trẻ em lên mạng phải được sự đồng ý theo Luật trẻ em 2016
2. Không bắt buộc đổi giấy phép lái xe sang vật liệu nhựa theo Thông tư số 12/2017/TTBGTVT
3. Giảm mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP
4. Rút ngắn thời gian hoàn thuế theo Thông tư 31/2017/TT-BTC
5. Trường hợp được mua hóa đơn miễn phí theo Thông tư 37/2017/TT-BTC
6. 12 loại giấy tờ về đất đai để cấp giấy phép xây dựng theo Nghị định 53/2017/NĐ-CP
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

 
Bản tin pháp luật tháng 5 năm 2017

Bản tin pháp luật tháng 5 năm 2017

Phần 1: Ủy quyền trong quản lý doanh nghiệp, các vấn đề cần lưu ý
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1. Phạt cả người phát tờ rơi và người quảng cáo theo Nghị định 28/2017/NĐ-CP
2. Phạt 100 triệu đồng đới với mỗi chất cấm được sử dụng trong chăn nuôi theo Nghị
định 41/2017/NĐ-CP
3. Tăng mức phạt khi xả thải sai nội dung giấy phép theo Nghị định 33/2017/NĐ-CP
4. 03 trường hợp miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo Nghị định
20/2017/NĐ-CP
5. Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017 theo Thông tư 28/2017/TTBTC
6. Bãi bỏ nhiều mẫu hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất theo Thông tư
04/2017/TT-BTP
7. Phạt đến 5.000.000 đồng nếu phổ biến phim không đúng quy định theo Nghị định
28/2017/NĐ-CP
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

 
Bản tin pháp luật tháng 4 năm 2017

Bản tin pháp luật tháng 4 năm 2017

Phần 1: Xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1. Hòa giải viên thương mại phải có bằng đại học trở lên theo Nghị định 22/2017/NĐ-
CP
2. Công bố Danh mục công nghệ thông tin trọng điểm theo Thông tư 01/2017/TTBTTTT
3. Tháng 5 hàng năm là Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động thep Thông tư
02/2017/TT-BLĐTBXH
4. Hướng dẫn khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu theo Thông tư
20/2017/TT-BTC
5. Bắt buộc phải dán nhãn năng lượng với mô tô, xe máy từ năm 2020 theo Quyết định
04/2017/QĐ-TTg
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

 
Bản tin pháp luật tháng 3 năm 2017

Bản tin pháp luật tháng 3 năm 2017

Phần 1: Quy định pháp luật về tên và sử dụng tên doanh nghiệp
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1. Trẻ từ đủ 15 tuổi được mở tài khoản thanh toán không cần tài sản riêng theo Thông
tư 32/2016/TT-NHNN
2. Quy định mới về chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử theo Nghị định 166/2016/NĐ-CP
3. Bảo hiểm cho NLĐ trên công trường tối thiểu 100 triệu đồng/người theo Thông tư
số 329/2016/TT-BTC
4. Giảm thời gian cấp giấy chứng nhận nhà, đất theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP
5. Thí điểm cho phép người Việt Nam chơi tại Điểm kinh doanh casino theo Nghị định
03/2017/NĐ-CP
6. Chính thức cho thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế theo Nghị định 06/2017/NĐ-CP
7. Thêm một trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp thuế theo Thông tư số
06/2017/TT-BTC
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

 
Bản tin pháp luật tháng 2 năm 2017

Bản tin pháp luật tháng 2 năm 2017

Phần 1: Mối quan hệ giữa tên doanh nghiệp với các đối tượng sở hữu công nghiệp
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1. Đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo
Nghị định 07/2017/NĐ-CP
2. Chính sách thuế đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế được thực hiện theo
Nghị định 167/2016/NĐ-CP
3. Giao nhận tài liệu, chứng cứ, cấp, tống đạt văn bản tố tụng bằng phương tiện điện
tử theo Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP
4. Thay đổi, bổ sung nhiều quy định về tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Thông tư
333/2016/TT-BTC
5. Thay đổi quy định về lệ phí xin cấp căn cước công dân theo Thông tư 331/2016/TTBTC
6. Điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Thông tư
42/2016/TT-BLĐTBXH
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

 

Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5  Trang sau 

Địa chỉ liên hệ

VĂN PHÒNG TẠI  TP HỒ CHÍ MINH

A-10-11 Centana Thủ Thiêm, số 36 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028.38 991104 

Hotline: 0978845617- 0909160684
Email:  info@luatsuhcm.com

ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI

 Tầng 18, Tòa nhà N105, Ngõ 105 Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 Cell: 0967388898 LS Chính

 Email: lschinh@luatsuhcm.com

 

thủ tục làm sổ đỏ thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩmthủ tục công bố chất lượng sản phẩm thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại việt nam thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại việt nam

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 2225

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 53788

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7400100