Danh mục tác nghiệp

Tra cứu dữ liệu doanh nghiệp

Trang nhất » Nghiên cứu - Ấn phẩm » Bản tin pháp luật

Bản tin pháp luật tháng 1 năm 2017

Bản tin pháp luật tháng 1 năm 2017

Phần 1: Giao dịch dân sự vô hiệu theo Bộ Luật dân sự 2015
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1. Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài
2. Thay đổi các quy định về lệ phí trước bạ
3. Tăng mức lương tối thiểu vùng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
4. Thay đổi các quy định về chế độ kế toán đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
5. Thay đổi quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

 
Bản tin pháp luật tháng 12 năm 2016

Bản tin pháp luật tháng 12 năm 2016Phần 1: Những bất cập trong quy định cho thuê lại lao động
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1.      Phạt nặng hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị định 145/2016/NĐ-CP 
2.      Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg  
3.      Đã có các biểu mẫu mới để đăng ký cấp Giấy phép lao động theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH 
4.      Chậm nộp tiền phạt tính lãi 0,05%/ngày theo Thông tư 155/2016/TT-BTC 
5.      Giới hạn tiếng ồn tại nơi làm việc theo Thông tư 24/2016/TT-BYT
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng


Bản tin pháp luật tháng 10 năm 2016

Bản tin pháp luật tháng 10 năm 2016

Phần 1: Tài sản góp vốn theo Luật Doanh nghiệp 2014
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1.      Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử theo Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg
2.      Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2016 theo Thông tư 16/2016/TT-BCT
3.      Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) theo Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT
4.      Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định FTA theo Thông tư 21/2016/TT-BCT
5.      Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á Âu và các quốc gia thành viên Liên minh (FTA VN-EAEU)
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng
                                 

Bản tin pháp luật tháng 09 năm 2016

Bản tin pháp luật tháng 09 năm 2016

Phần 1: Chi phí nhân sự theo quy định pháp luật hiện hành và một số giải pháp giảm chi phí nhân sự của doanh nghiệp nhìn từ góc độ pháp luật lao động.
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1.        Thời hiệu khiếu nại kiểm toán là 30 ngày theo quyết định số 03/2016/QĐ-KTNN
2.        Người giám sát hoạt động đấu thầu phải có từ 03 năm kinh nghiệm theo Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT
3.        Ngân hàng mô chỉ được hoạt động sau khi có Giấy phép hoạt động ngân hàng mô do Bộ y tế cấp theo Nghị định số 118/2016/NĐ-CP
4.        Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH
5.        Năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân, tổ chức theo Thông tư 17/2016/TT-BXD
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng
 

Bản tin pháp luật tháng 08 năm 2016

Bản tin pháp luật tháng 08 năm 2016

Bản tin pháp luật của Văn phòng Luật sư tháng 08 năm 2016 sẽ gồm những nội dung chính sau đây:


Phần 1: Chế định Quản tài viên theo Luật Phá sản 2014 – pháp luật và thực tiễn
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1.      Tăng mức phạt các hành vi vi phạm giao thông theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP
2.      Sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn theo Nghị định 49/2016/NĐ-CP
3.      Hướng dẫn mới về cấp giấy phép xây dựng theo Thông tư 15/2016/TT-BXD
4.      Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo Thông tư 19/2016/TT-BXD
5.      Áp dụng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính đối với những vụ án trong giai đoạn chuyển tiếp theo Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐTP
6.      Hướng dẫn giảm khung hình phạt đối với một số tội theo Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng
 

 

Bản tin pháp luật tháng 07 năm 2016

Bản tin pháp luật tháng 07 năm 2016

Bản tin pháp luật của Văn phòng Luật sư tháng 07 năm 2016 sẽ gồm những nội dung chính sau đây:


Phần 1:   Quyền được yêu cầu cung cấp và tiếp cận thông tin doanh nghiệp của thành viên công ty TNHH – pháp luật và thực tiễn
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1.      Phạt chậm nộp thuế chỉ còn 0,03%/ngày từ ngày 01/7/2016

2.      Pháp nhân cũng phải chịu trách nhiệm hình sự

3.      Cản trở việc ly hôn, sa thải người lao động trái pháp luật có thể bị phạt đến 03 năm tù; trốn đóng bảo hiểm cho NLĐ có thể bị phạt đến 7 năm tù

4.      Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật áp dụng

5.      Quyền kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

6.      Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động

7.      Hàng loạt văn bản pháp quy sẽ hết hiệu lực từ 01/7/2016

Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

 Bản tin pháp luật tháng 06 năm 2016

Bản tin pháp luật tháng 06 năm 2016

Bản tin pháp luật của Văn phòng Luật sư tháng 06 năm 2016 sẽ gồm những nội dung chính sau đây:
NỘI DUNG
Phần 1:   Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài – đơn giản hóa thủ tục đầu tư
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1.      Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên 10 lao động trở lên có thể bị phạt đến 5 triệu đồng theo Nghị định số 50/2016/NĐ-CP
2.      Bỏ thu phí sử dụng đường bộ với mô tô, xe máy theo Nghị định 28/2016/NĐ-CP
3.      Thu, nộp phí tại Sở giao dịch chứng khoán theo Thông tư 65/2016/TT-BTC
4.      Thời gian không tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 26/2016/NĐ-CP
5.      BHXH cho quân nhân, công an theo Nghị định 33/2016/NĐ-CP
6.      Chính sách tinh giản biên chế trong Bộ Quốc phòng theo Thông tư 47/2016/TT-BQP
7.      Hoạt động thanh tra chuyên ngành bảo hiểm theo Nghị định 21/2016/NĐ-CP
8.      Quy định mới trong triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung theo Thông tư 52/2016/TT-BTC
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng

Bản tin pháp luật tháng 5 năm 2016

Bản tin pháp luật tháng 5 năm 2016

Bản tin pháp luật của Văn phòng Luật sư tháng 05 năm 2016 sẽ gồm những nội dung chính sau đây:


Phần 1:   Có bắt buộc phải sửa đổi Điều lệ theo quy định Luật doanh nghiệp 2014 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016?
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1.      Xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT
2.      Chuyên gia nước ngoài được miễn thuế TNCN theo Quyết định 06/2016/QĐ-TTg
3.      Xử lý rủi ro trong hoạt động tư vấn xây dựng theo Thông tư 08/2016/TT-BXD
4.      Tăng thời hạn bảo hành công trình xây dựng theo Thông tư 09/2016/TT-BXD
5.      Điều kiện kinh doanh vật liệu xây dựng theo Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP
6.      Hình ảnh trái chuẩn mực đạo đức không được đưa lên mạng theo Nghị định số 15/2016/NĐ-CP
7.      Sửa đổi quy định về hình thức xử phạt trục xuất theo Nghị định số 17/2016/NĐ-CP
8.      Số hóa thông tin xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 20/2016/NĐ-CP

9.      Tăng lương cơ sở theo Nghị quyết số 99/2015/QH13

Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng


Bản tin pháp luật tháng 4 năm 2016

Bản tin pháp luật tháng 4 năm 2016


Bản tin pháp luật của Văn phòng Luật sư tháng 04 năm 2016 sẽ gồm những nội dung chính sau đây:

Phần 1:   Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực lao động – Pháp luật và thực tiễn
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1.      Nhập khẩu trả chậm không phải đăng ký khoản vay nước ngoài theo Thông tư số 03/2016/TT-NHNN
2.      Lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư 37/2016/TT-BTC
3.      Quy chế thực hiện cơ chế một cửa của Hải quan theo Quyết định 369/QĐ-TCHQ
4.      Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo Thông tư số 57/2015/TT-BCT
5.      Điểm mới về lao động nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP
6.      Tăng mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC
7.      Mua chỗ để xe ô tô trong chung cư theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng
 

 

Bản tin pháp luật tháng 3 năm 2016

Bản tin pháp luật tháng 3 năm 2016

Bản tin pháp luật của Văn phòng Luật sư tháng 03 năm 2016 sẽ gồm những nội dung chính sau đây:
NỘI DUNG
Phần 1:    Điều chuyển “lòng vòng” nhằm chấm dứt hợp đồng lao động – phương thức hợp pháp?
Phần 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng
1.      Thông tư số 202/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/3/2016
2.      Điều kiện cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP 
3.      Công ty quản lý quỹ không được vay để đầu tư theo Thông tư 15/2016/TT-BTC 
4.      Tiền lãi chậm đóng BHXH theo Thông tư 20/2016/TT-BTC 
5.      Bán hàng qua điện thoại di động phải thông báo với Bộ công thương theo Thông tư số 59/2015/TT-BTC 
6.      Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo Thông tư 18/2016/TT-BTC 
7.      Chia tài sản khi ly hôn phải xét đến lỗi của hai bên 
8.      Tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới theo Thông tư 91/2015/TT-BGTVT
Phần 3: Danh mục các văn bản có hiệu lực trong tháng
 


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5  Trang sau 

Địa chỉ liên hệ

VĂN PHÒNG TẠI  TP HỒ CHÍ MINH

A-10-11 Centana Thủ Thiêm, số 36 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028.38 991104 

Hotline: 0978845617- 0909160684
Email:  info@luatsuhcm.com

ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI

 Tầng 18, Tòa nhà N105, Ngõ 105 Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 Cell: 0967388898 LS Chính

 Email: lschinh@luatsuhcm.com

 

thủ tục làm sổ đỏ thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩmthủ tục công bố chất lượng sản phẩm thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại việt nam thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại việt nam

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 1919

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 53482

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7399794