Danh mục tác nghiệp

Tra cứu dữ liệu doanh nghiệp

Trang nhất » Thủ tục


Thủ tục Miễn giảm tiền sử dụng đất


Về việc / trích yếu

Thủ tục Miễn giảm tiền sử dụng đất.

Ngày ban hành 26/11/2012
Loại văn bản Thủ tục
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Nhà đất
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND
Xem : 1188 Tải về
Nội dung chi tiết
- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng bảy hàng tuần).
Đối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ tiếp nhận và ghi biên nhận.
+ Trường hợp chưa đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần người nộp hoàn thiện hồ sơ
* Bước 3: Nhận thông báo tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng bảy hàng tuần).
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
          * Thành phần hồ sơ:
          + Đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất (theo mẫu)
+ Giấy cam kết (theo mẫu)
+ Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn giảm tiền sử dụng đất được quy định tại các văn bản pháp luật.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Phòng Tài nguyện và Mội trường quận – huyện; Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện;
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế quận - huyện.
- Kết quả thủ tục hành chính: Ghi nhận trên Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính
- Lệ phí (nếu có): Không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất  (Mẫu 09/HD)
+ Giấy cam kết
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
(1) Đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất :
+ Người được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 33 Luật Đất đai 2003
+ Người được Nhà nước cho thuê đất và phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại Điều 35 Luật Đất đai 2003
+ Người sử dụng đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau :
a. Đất đã sử dụng ổn định, được Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) xác nhận không có tranh chấp thuộc một trong các trừơng hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003;
b. Hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất ở trước ngày 15-10-1993 theo quy định của pháp luật về đất đai.
+ Hộ gia đình, cá nhân sử dụng diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 87 Luật Đất đai 2003 và được quy định tại Điều 45 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai
+ Tổ chức kinh tế nhận góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất hợp pháp bằng tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, hay được cấp gấiy chứng nhận quyền sử dụng đất.
(2) Đất để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định tại khoản 3 (Nghị định 198/2004/NĐ-CP) là diện tích xây dựng kết cấu hạ tầng chung trong khu công nghiệp mà khu công nghiệp không sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, không giao lại, cho thuê hoặc chuyển nhượng cho người có nhu cầu sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh
+ Khoản 4 quy định về hộ gia đình, cán nhân sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất; một số trường hợp cụ thể sau :
a) Đất đang sử dụng ổn định được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003; trong trường hợp đất đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 không có tranh chấp thì không phân biệt người sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 hoặc là người sử dụng đất sau ngày 15/10/1993 (do nhận chuyển nhượng, thừa kế, hiến tặng…) khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều không phải nộp tiền sử dụng đất;
b) Trường hợp mua thanh lý, hóa giá nhà ở (mua nhà ở) gắn liền với đất ở của các doanh nghiệp Nhà nước, hợp tác xã trước ngày 15/10/1993 quy định tại tiết đ khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm gắn liền với đất.
(3) + Miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư
+ Đất giao để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để thực hiện chính sách nhà ở đối với người có công với cách mạng theo pháp luật người có công.
+ Đối với đất giao để xây dựng ký túc xá sinh viên bằng tiền từ ngân sách nhà nước; đất để xây dựng nhà ở cho người phải di dời do thiên tai; đất xây dựng nhà ở của đồng bào dân tộc  thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đất xây dựng nhà chung cư cao tầng cho công nhân khu công nghiệp.
+ Đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao.
+ Đất ở trong hạn mức giao đất (bao gồm giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
+ Hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đất đó đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 mà còn nợ tiền sử dụng đất
+  Các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ
(4) + Giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư.
+ Giảm 50% tiền sử dụng đất đối với đất trong hạn mức đất ở được giao của hộ nghèo. Việc xác định hộ gia đình nghèo nghèo do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.
+ Giảm 20% tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất đối với nhà máy, xí nghiệp pohải di dời theo quy hoạch; nhưng diện tích đất được giảm tối đa không vượt quá diện tích tại địa điểm phải di dời.
+ Đất ở trong hạn mức giao đất (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng teho quy định của Thủ tướng Chính phủ.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
          * Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004;
* Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai;
          * Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
* Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ
* Thông tư Liên tịch số 30/2005 /2005/BTC-BTNMT ngày 18/04/2005 của Liên Bộ Tài chính và Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.
* Hướng dẫn số 4599/HD-LS của Cục Thuế, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 16/05/2007 về hướng dẫn luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân khi được cấp Giấy chứng nhận theo Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30/03/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.
 

Địa chỉ liên hệ

 VĂN PHÒNG TẠI  TP HỒ CHÍ MINH
 Tầng lửng, Tòa nhà Kim Hoa Real, Số 441/15B Đường Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
 Tel/Fax: 028.38 991104 

 HOTLINE: 1900 6279
 Email:  info@luatsuhcm.com

 ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI

 Tầng 18, Tòa nhà N105, Ngõ 105 Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 Cell: 1900 6279

 Email: lschinh@luatsuhcm.com

 

thủ tục làm sổ đỏ thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩmthủ tục công bố chất lượng sản phẩm thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại việt nam thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại việt nam

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 648

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 33773

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5018991